Fundacja Książka Polska jest organizacją pozarządową powołaną na początku 2020 roku. Naszymi celami są: edukacja dzieci i młodzieży w szerokim ujęciu. Animowanie, tworzenie i wspieranie wszelkiej działalności edukacyjnej związanej z czytaniem, rozpowszechnianiem dostępu do książek oraz literatury. Planujemy wydawać książki i bajki z ilustracjami dzieci biorących udział w naszych warsztatach. Ale to nie wszystko.

Przeciwdziałamy wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałamy patologiom wykluczenia społecznego. Promujemy zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób niepełnosprawnych. To nadal nie wszystko. Sprawdź zakładkę Cele statutowe!

Nasza fundacja powstała z potrzeby robienia rzeczy dla nas ważnych. Planujemy wydawanie pięknych polskich książek i bajek z pięknymi ilustracjami. Po drodze chcemy prowadzić warsztaty i szkolenia z programów graficznych, rysunku tradycyjnego, malarstwa... Realizujemy marzenia.